Welcome! / Benvinguts!

This website is not updated anymore // Aquesta web ja no s’actualitza

Please visit me at // Podeu saber de mi a:

https://www.upf.edu/web/gemma-barbera

Tenure-track professor at Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge: I’m a researcher of Grup de Lingüística Formal and I teach sign language linguistics and interpreting at Facultat de Traducció i Interpretació at Universitat Pompeu Fabra

I am a linguist interested in sign language semantics and pragmatics. In 2012 I defended my doctoral dissertation at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), which  focuses on how spatial locations in Catalan Sign Language (LSC) are linked  to meaning and what exactly is their grammatical contribution. In a nutshell, it proposes an analysis of LSC locations in terms of specificity marking and also related to discourse structure. As a postdoctoral fellow, I worked at UMR 7023 (CNRS & Paris 8) in a typological project of R-impersonal constructions. I am also a lecturer in sign language linguistics at the BA in Translation and Interpreting and the BA in Applied Languages at UPF since 2008. I have a background in Translation and Interpreting and I have been teaching sign language linguistics since 2004 at different institutions and at different degree levels.

Sóc una lingüista interessada en la semàntica i la pragmàtica de les llengües de signes. Al 2012, vaig defensar la tesi doctoral a la Universitat Pompeu Fabra, que se centra  en les localitzacions espacials en llengua de signes catalana (LSC), la seva relació amb el significat, així com el lloc que ocupen a la gramàtica de la llengua. En dues paraules, proposo que en LSC les localitzacions s’han d’analitzar en termes d’especificitat i d’estructura discursiva. Com a investigadora postdoctoral vaig treballar a UMR 7023 (CNRS & Paris 8) en un projecte tipològic sobre referència impersonal. Imparteixo classes de lingüística de la llengua de signes al Grau de Traducció i Interpretació i al de Llengües Aplicades a la UPF des del 2008. Em vaig llicenciar en Traducció i Interpretació l’any 2001 i ensenyo lingüística de llengües de signes des del 2004 a diferents organismes i a diferents nivells .

Posted in Uncategorized